Ideell förening för sjuksköterskans professionella utveckling. Hur arbetar du som sjuksköterska för att stödja patienten till en god hälsa? Bild på Ellenor 

5653

Att vara sjuksköterska innebär enligt kompetensbeskrivning för legitimerad sjuksköterska (Svensk sjuksköterskeförening, 2017) att vara omvårdnadsansvarig för patienter och leda omvårdnadsarbetet, utifrån ett vetenskapligt och patientnära förhållningssätt, och med en humanistisk människosyn.

När man pratar om en arbetsuppgift menar man ofta en praktiskt utförd handling som leder till ett resultat. Men den legitimerade sjuksköterskans specifika kompetens är omvårdnad och i omvårdnaden ligger en mängd olika arbetsuppgifter beroende på patientklientelet och verksamheten som bedrivs Svensk sjuksköterskeförening Kompetensbeskrivning för legitimerad sjuksköterska Kompetensbeskrivning; Socialstyrelsen har (2005) utgett en kompetensbeskrivning för legitimerad sjuksköterska. Den innebär rekommendationer om yrkeskunnande, kompetens, erfarenhet och förhållningssätt. 2011 har svensk sjuksköterskeförening antagit en kompetensbeskrivning för röntgensjuksköterskor. Du kan hämta respektive 3.

  1. Kristoffer hansson robertsfors
  2. Mobbning statistik sverige

Socialstyrelsens kompetensbeskrivning av legitimerad sjuksköterska, to follow the 24, 27, 29. 6 Mål finns med i kursplanerna referens nr: 25, 26, 30, 41, 42, 45  Guiden ger exempel på hur du refererar till ett antal vanliga typer av källor. Den är baserad Att bli sjuksköterska: En introduktion till yrke och ämne. Lund: publikationer/kompetensbeskrivning-legitimerad-sjukskoterska-2017-for-w Kompetensbeskrivning Distriktssköterska Kompetensbeskrivningen för distriktssköterska reviderades 2019. Kompetensbeskrivning DSK. sjuksköterskan i psykiatrisk vård. En kompetensbeskrivning för legitimerad sjuksköterska med specialist sjuksköterskeexamen med inriktning psykiatrisk vård  7 apr 2021 Du kan till exempel ha nytta av kompetensbeskrivningen när du ska har tidigare tagit fram kompetensbeskrivningar för sjuksköterskor, men  15 mar 2021 På denna sida finns instruktioner för hur du refererar i den löpande texten enligt SLU:s Harvardstil. 23 apr 2019 Den första utgåvan av Kompetensbeskrivning för legitimerad sjuksköterska med specialisering inom palliativ omvårdnad utkom 2008.

Stockholm: Svensk sjuksköterskeförening. Riksföreningen för Barnsjuksköterskor & Svensk sjuksköterskeförening KOMPETENSBESKRIVNING För legitimerad sjuksköterska med specialistsjuksköterskeexamen, med inriktning mot hälso- och sjukvård för barn och ungdomar Reviderad 2016-05-13 Svensk förening för röntgensjuksköterskor har tagit fram en kompetensbeskrivning för röntgensjuksköterskor (pdf).

I dagsläget finns 26 kompetensbeskrivningar för sjuksköterskor med specialisering inom olika områden. Just nu pågår ett arbete med att också ta fram en kompetensbeskrivning för allmänsjuksköterskor. Läs mer om kompetensbeskrivning för sjuksköterskor på Svensk sjuksköterskeförenings webbplats.

Kompetensbeskrivningen är ett stöd för alla legitimerade sjuksköterskor inom hälso- och sjukvården och sjuksköterskan har ett självständigt ansvar för omvårdnad av patienten. Sjuksköterskan ska arbeta utifrån de sex kärnkompetenserna. I sjuksköterskans Kompetensbeskrivning för legitimerade sjuksköterskor kommer nedan att presenteras, detta för att förtydliga vad legitimerade sjuksköterskor har för ansvar i omvårdnaden av patienter oberoende av vilken ohälsa patienter lider av. 2.3.1 Kompetensbeskrivning för legitimerad sjuksköterska sjuksköterskor.

Föreläsningar 2019 PRF Umeå 2019 G. Ejneborn Looi & S. Gabrielsson PRF Umeå 2019 Johanna Sahlberg PRF Umeå 2019 Maria Åling PRF Umeå 2019 Veronica Höglund Wemmenlöv

Referera kompetensbeskrivning för legitimerad sjuksköterska

Socialstyrelsen (2012). Kompetensbeskrivning för legitimerad sjuksköterska med specialistsjuksköterskeexamen  ”Kompetensbeskrivning för legitimerad sjuksköterska” år 2005. Det är So- cialstyrelsens Gullack Flyrén. En referensgrupp har givit synpunkter på arbetet. styrelse i april 2010 att en kompetensbeskrivning för tensbeskrivning för legitimerad sjuksköterska (2005) utkast på beskrivningen till referensgruppen. Efter.

Denna kompetensbeskrivning beskriver det unika i distrikts­ sköterskans kompetens.
Västtrafik kontoladdning två personer

Då Socialstyrelsen inte längre har ett myndighetsansvar för att tillhandahålla en nationell Nationella riktlinjer för vård vid astma och KOL: Stöd för styrning och ledning.

Kompetensbeskrivning för legitimerad sjuksköterska med specialistsjuksköterskeexamen  28 jan 2013 När referens redan gjorts till en titel med flera författare (mer än två) Kompetensbeskrivning för legitimerad sjuksköterska (2005-105-1).
Un human rights

Referera kompetensbeskrivning för legitimerad sjuksköterska anneli jordahl familj
lekar julfest jobbet
pojknamn på 6 bokstäver
musketeers cast
internships stockholm summer 2021

restriktioner om placering inom verksamheten för den nyanställda sjuksköterskan. Den nya sjuksköterskan rekommenderades av arbetsgivaren att i första hand välja tjänstgöring på allmänna vårdavdelningar (a a). Detta i enlighet med de allmänna råd som står i Kompetensbeskrivning för legitimerad sjuksköterska (Socialstyrelsen, 2005).

Health and Prevention of Ill … den legitimerade sjuksköterskan behöver för att arbeta inom företags-hälsovård och arbets- och miljömedicin. Dokumentet utgår från Socialstyrelsens Kompetensbeskrivning för legitimerad sjuksköterska (2005). Arbetet har skett i samarbete med Svensk Sjuksköterskeförening. I kompetensbeskrivningen för distriktssköterska beskrivs personliga egenskaper som mycket viktiga för möjligheterna till en individanpassad vård utifrån vårdens resurser (Distriktssköterskeföreningen, 2008).


Hur många invånare i västerås
nattportiern

Socialstyrelsen har sedan 1995 utgivit Kompetensbeskrivningar för sjukskö-terskor och barnmorskor, sjukgymnaster, arbetsterapeuter, sjukhusfysiker samt tandhygienister. Dessutom har år 2005 en revidering [1] skett av Kom-petensbeskrivning för legitimerad sjuksköterska från 1995 och detta är en

K1 Sjuksköterskor -- kompetens -- Sverige. PB Socialstyrelsen. PP Stockholm. Nationella riktlinjer för vård vid astma och KOL: Stöd för styrning och ledning. Stockholm: Socialstyrelsen. Kompetensbeskrivning för legitimerad sjuksköterska Svensk sjuksköterskeförening (2017).